Pārlekt uz galveno saturu

Notikumi

Rīgas attīstības plānošana - ieceres uz papīra un realitāte

30. novembrī eksperti diskutēja par Rīgas attīstības plāniem. Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par Rīgas attīstības plāniem un mudinātu iesaistīties pilsētas plānošanā, Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar dzīvojamā nama "Futuris" attīstītāju 30. novembrī plkst.14 Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā "Zirgu pasts", Dzirnavu ielā 46, organizēja diskusiju cikla "Nākotnes Rīga jau top" ceturto sarunu "Rīgas attīstības plānošana - ieceres uz papīra un realitāte".

 

Biznesa forums akcentē mašīnbūves nozares attīstības nozīmi galvaspilsētā

29. novembrī Rīgā norisinājās forums „Industrial Riga”, kurā piedalījās vairāk nekā 50 mašīnbūves, metālapstrādes un industriālās ražošanas nozares uzņēmēju un speciālistu, kā arī valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, vēstniecību pārstāvji, kas atbalsta starptautiskā biznesa attiecību un ekonomisko sakaru veidošanu.  Dalībnieki sprieda par mašīnbūves nozares attīstības un atbalsta iespējām Rīgā, kā arī diskutēja par jaunu sadarbības projektu realizēšanu.

Rīgā atklāta jauna ražotne

28. novembrī industriālā parka telpās Rīgā, Jūrkalnes ielā, svinīgi atklāta augsti tehnoloģiska gaisa kondicionēšanas sistēmu ražotne „Felzer”. Šā gada pavasarī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāka sadarbību ar Sanktpēterburgas investoriem, lai sekmētu darba tirgus attīstību, veidojot pilsētā jaunas darba vietas. Sadarbības un pārrunu rezultātā ir tapusi šī ražotne, kur plānotas 55 jaunas darbavietas inženierzinātņu un ražošanas speciālistiem.

Stratēģijas Uzraudzības Sistēma (SUS) līdz 2013.gadam

Iepriekšējais SUS ietver divu dokumentu: Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programma 2010.-2013. gadam monitoringu (uzraudzību un novērtēšanu). Monitorings palīdz iedzīvināt stratēģiskos dokumentus, piešķirot tiem lielāku nozīmīgumu un sniedz iespēju aplūkot un novērtēt kā pilsēta virzās uz izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Rīgas attīstības plānošanas dokumenti: Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programma 2014.– 2020.gadam

Saskaņā ar Rīgas domes 2014. gada 27.maija lēmumu Nr.1173 (prot. Nr.30, 15.§) „Par Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programma 2014.–2020.gadam

Iepriekšējā plānošanas perioda Rīgas attīstības plānošanas dokuments: Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam

Rīgas ilgtermiņa attīstības „jumta” dokuments. Rīgas ilgtermiņa attīstības pamatā ir cilvēks (rīdzinieks) un stratēģijas galvenais izaicinājums ir nodrošināt kvalitatīvu darba, dzīves un atpūtas vidi katram indivīdam, kas saista savu nākotni ar Rīgu. Tāpēc arī definētā Rīgas ilgtermiņa attīstības vīzija – Rīga – Iespēja ikvienam - ir pietiekami plaša un visaptveroša.