Pārlekt uz galveno saturu

Notikumi

Rīgas plānošanas reģiona Pierīgas pašvaldību sadarbības komisijas sēde

12.02.2013. Rīgas domē notika Rīgas plānošanas reģiona Pierīgas pašvaldību sadarbības komisijas sēde, kurā Stratēģiskā vadības pārvalde prezentēja Rīgas stratēģisko dokumentu izstrādi, potenciālos attīstības projektus un sadarbības iespējas ar pašvaldībām.

Stratēģijas izstrāde un potenciālie projekti

2013. gada 15. janvārī notika Ārvalstu investoru padomes Latvijā organizēta Transporta darba grupa

2013. gada 15. janvārī notika Ārvalstu investoru padomes Latvijā organizēta Transporta darba grupa, kurā piedalījās RD PAD Stratēģiskās pārvaldes vadītājs A.Krūze un Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs G.Ruskuls. Darba grupas pārstāvji tika iepazīstināti ar Rīgas pašvaldības stratēģiskās plānošanas aktualitātēm kā arī tika prezentēta ilgtermiņa vīzija satiksmes infrastruktūras attīstības jomā.

Stratēģijas izstrāde Transporta plānošanas kontekstā

Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) koordinatoru seminārs

11.decembrī tika rīkots Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) koordinatoru seminārs, kurā piedalījās vairāk kā 30 koordinatori/atbildīgās personas par SUS īstenošanu no dažādām Rīgas domes struktūrvienībām. Koordinatori tika iepazīstināti ar 2011. gada pārskatu par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Rīgas attīstības programmas 2010. – 2013.

Rīgas infastruktūru lieto aizvien vairāk iedzīvotāju

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments “Rīgas attīstības programmas 2014 – 2020.gadam” un „Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam” izstrādes ietvaros sadarbībā ar Latvijas Universitāti precizēja Rīgas aglomerācijas robežas. Salīdzinot Rīgas un tās aptverošo pilsētu, piepilsētu un ciematu jeb aglomerācijas robežas 2004.gadā un 2012.gadā, tika secināts, ka kopumā Rīgas aglomerācijas teritorija ir pieaugusi par 313 km2 un par 12 176 iedzīvotājiem.

Rīgas attīstības plānošana - ieceres uz papīra un realitāte

30. novembrī eksperti diskutēja par Rīgas attīstības plāniem. Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par Rīgas attīstības plāniem un mudinātu iesaistīties pilsētas plānošanā, Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar dzīvojamā nama "Futuris" attīstītāju 30. novembrī plkst.14 Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā "Zirgu pasts", Dzirnavu ielā 46, organizēja diskusiju cikla "Nākotnes Rīga jau top" ceturto sarunu "Rīgas attīstības plānošana - ieceres uz papīra un realitāte".

Biznesa forums akcentē mašīnbūves nozares attīstības nozīmi galvaspilsētā

29. novembrī Rīgā norisinājās forums „Industrial Riga”, kurā piedalījās vairāk nekā 50 mašīnbūves, metālapstrādes un industriālās ražošanas nozares uzņēmēju un speciālistu, kā arī valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, vēstniecību pārstāvji, kas atbalsta starptautiskā biznesa attiecību un ekonomisko sakaru veidošanu.  Dalībnieki sprieda par mašīnbūves nozares attīstības un atbalsta iespējām Rīgā, kā arī diskutēja par jaunu sadarbības projektu realizēšanu.

Rīgā atklāta jauna ražotne

28. novembrī industriālā parka telpās Rīgā, Jūrkalnes ielā, svinīgi atklāta augsti tehnoloģiska gaisa kondicionēšanas sistēmu ražotne „Felzer”. Šā gada pavasarī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāka sadarbību ar Sanktpēterburgas investoriem, lai sekmētu darba tirgus attīstību, veidojot pilsētā jaunas darba vietas. Sadarbības un pārrunu rezultātā ir tapusi šī ražotne, kur plānotas 55 jaunas darbavietas inženierzinātņu un ražošanas speciālistiem.

Stratēģijas Uzraudzības Sistēma (SUS) līdz 2013.gadam

Iepriekšējais SUS ietver divu dokumentu: Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programma 2010.-2013. gadam monitoringu (uzraudzību un novērtēšanu). Monitorings palīdz iedzīvināt stratēģiskos dokumentus, piešķirot tiem lielāku nozīmīgumu un sniedz iespēju aplūkot un novērtēt kā pilsēta virzās uz izvirzīto mērķu sasniegšanu.