Pārlekt uz galveno saturu

Notikumi

RD Pilsētas attīstības departamentā prakses nedēļas ietvaros viesojās LU ĢZZF Telpiskās plānošanas maģistra studiju programmas studentu grupa.

Šī gada 11. oktobrī  RD Pilsētas attīstības departamentā prakses nedēļas ietvaros viesojās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (LU ĢZZF) Telpiskās plānošanas maģistra studiju programmas studentu grupa. Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sniedza priekšlasījumus par  Rīgas stratēģisko dokumentu izstrādi, dalību starptautiskajos projektos un Spīķeru kvartāla revitalizācijas projektu.

Prezentācija:

Izstrādāta Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izstrādājis Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam projektu (stratēģija) un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam projektu (programma), kā arī abu minēto dokumentu Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu. Šodien, 2013. gada 18.

Rīgas domes un Satiksmes ministrijas aktuālu transporta nozares jautājumu risināšanas darba grupas sanāksme

Šī gada 3. aprīlī plkst. 11:00 Satiksmes ministrijā notika Rīgas domes un Satiksmes ministrijas aktuālu transporta nozares jautājumu risināšanas darba grupas sanāksme. RD Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs A.Krūze un Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs G.Ruskuls sniedza ziņojumu par Rīgas ilgtspējīgas stratēģijas izstrādi kontekstā ar piedāvātajiem investīciju projektiem NAP 2014.-2020.

Konference „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā. Sabiedrības veselība Rīgas pilsētā”

Šī gada 19.aprīlī Rīgas Kongresu nama Lielajā zālē Rīgas pilsētas pašvaldības Veselības padome aicina uz konferenci „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā. Sabiedrības veselība Rīgas pilsētā”, lai aktualizētu sabiedrības veselības nozīmi cilvēkresursu stiprināšanā kā ekonomiskās attīstības pamatu, kā arī, lai informētu speciālistus un iedzīvotājus par sabiedrības veselībā iesaistīto sektoru īstenotajām programmām un pasākumiem.

No 2013.gada 10.marta līdz 13.martam Rīgā viesojās Minskas pilsētas Partizanskas rajona delegācija

No 2013.gada 10.marta līdz 13.martam Rīgā viesojās Minskas pilsētas Partizanskas rajona delegācija. Vizītes laikā 12 amatpersonu delegācija apmeklēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu,  lai pārrunātu iespējas sadarboties Rīgai un Minskai uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos. Sarunā no Pilsētas attīstības departamenta piedalījās Stratēģiskās Vadības pārvaldes vadītājs A.Krūze, Stratēģiskās Vadības pārvaldes vadītāja vietnieks G.Ruskuls un Projektu Vadības pārvaldes Investīciju nodaļas vadītājs J.Prūsis.

Rīgas plānošanas reģiona Pierīgas pašvaldību sadarbības komisijas sēde

12.02.2013. Rīgas domē notika Rīgas plānošanas reģiona Pierīgas pašvaldību sadarbības komisijas sēde, kurā Stratēģiskā vadības pārvalde prezentēja Rīgas stratēģisko dokumentu izstrādi, potenciālos attīstības projektus un sadarbības iespējas ar pašvaldībām.

Stratēģijas izstrāde un potenciālie projekti

2013. gada 15. janvārī notika Ārvalstu investoru padomes Latvijā organizēta Transporta darba grupa

2013. gada 15. janvārī notika Ārvalstu investoru padomes Latvijā organizēta Transporta darba grupa, kurā piedalījās RD PAD Stratēģiskās pārvaldes vadītājs A.Krūze un Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs G.Ruskuls. Darba grupas pārstāvji tika iepazīstināti ar Rīgas pašvaldības stratēģiskās plānošanas aktualitātēm kā arī tika prezentēta ilgtermiņa vīzija satiksmes infrastruktūras attīstības jomā.

Stratēģijas izstrāde Transporta plānošanas kontekstā

Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) koordinatoru seminārs

11.decembrī tika rīkots Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) koordinatoru seminārs, kurā piedalījās vairāk kā 30 koordinatori/atbildīgās personas par SUS īstenošanu no dažādām Rīgas domes struktūrvienībām. Koordinatori tika iepazīstināti ar 2011. gada pārskatu par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Rīgas attīstības programmas 2010. – 2013.

Rīgas infastruktūru lieto aizvien vairāk iedzīvotāju

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments “Rīgas attīstības programmas 2014 – 2020.gadam” un „Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam” izstrādes ietvaros sadarbībā ar Latvijas Universitāti precizēja Rīgas aglomerācijas robežas. Salīdzinot Rīgas un tās aptverošo pilsētu, piepilsētu un ciematu jeb aglomerācijas robežas 2004.gadā un 2012.gadā, tika secināts, ka kopumā Rīgas aglomerācijas teritorija ir pieaugusi par 313 km2 un par 12 176 iedzīvotājiem.