Pārlekt uz galveno saturu

Notikumi

Sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme par vides jomu

Rātsnama sēžu zālē 2013.gada 11.novembrī norisinājās sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta, Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projekta un minēto dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Prezentācijas:

Rīdzinieki aicināti sniegt savu viedokli un priekšlikumus par izstrādāto Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments no šī gada 24.oktobra līdz 5.decembrim aicina visus interesentus izteikt savas atsauksmes un priekšlikumus par publiskai apspriešanai nodotiem attīstības plānošanas dokumentiem: Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projektu un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projektu, kā arī par abu minēto dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

RD Pilsētas attīstības departamentā prakses nedēļas ietvaros viesojās LU ĢZZF Telpiskās plānošanas maģistra studiju programmas studentu grupa.

Šī gada 11. oktobrī  RD Pilsētas attīstības departamentā prakses nedēļas ietvaros viesojās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (LU ĢZZF) Telpiskās plānošanas maģistra studiju programmas studentu grupa. Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sniedza priekšlasījumus par  Rīgas stratēģisko dokumentu izstrādi, dalību starptautiskajos projektos un Spīķeru kvartāla revitalizācijas projektu.

Prezentācija:

Izstrādāta Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izstrādājis Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam projektu (stratēģija) un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam projektu (programma), kā arī abu minēto dokumentu Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu. Šodien, 2013. gada 18.

Rīgas domes un Satiksmes ministrijas aktuālu transporta nozares jautājumu risināšanas darba grupas sanāksme

Šī gada 3. aprīlī plkst. 11:00 Satiksmes ministrijā notika Rīgas domes un Satiksmes ministrijas aktuālu transporta nozares jautājumu risināšanas darba grupas sanāksme. RD Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs A.Krūze un Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs G.Ruskuls sniedza ziņojumu par Rīgas ilgtspējīgas stratēģijas izstrādi kontekstā ar piedāvātajiem investīciju projektiem NAP 2014.-2020.

Konference „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā. Sabiedrības veselība Rīgas pilsētā”

Šī gada 19.aprīlī Rīgas Kongresu nama Lielajā zālē Rīgas pilsētas pašvaldības Veselības padome aicina uz konferenci „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā. Sabiedrības veselība Rīgas pilsētā”, lai aktualizētu sabiedrības veselības nozīmi cilvēkresursu stiprināšanā kā ekonomiskās attīstības pamatu, kā arī, lai informētu speciālistus un iedzīvotājus par sabiedrības veselībā iesaistīto sektoru īstenotajām programmām un pasākumiem.

No 2013.gada 10.marta līdz 13.martam Rīgā viesojās Minskas pilsētas Partizanskas rajona delegācija

No 2013.gada 10.marta līdz 13.martam Rīgā viesojās Minskas pilsētas Partizanskas rajona delegācija. Vizītes laikā 12 amatpersonu delegācija apmeklēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu,  lai pārrunātu iespējas sadarboties Rīgai un Minskai uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos. Sarunā no Pilsētas attīstības departamenta piedalījās Stratēģiskās Vadības pārvaldes vadītājs A.Krūze, Stratēģiskās Vadības pārvaldes vadītāja vietnieks G.Ruskuls un Projektu Vadības pārvaldes Investīciju nodaļas vadītājs J.Prūsis.