Pārlekt uz galveno saturu

Notikumi

Sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme par sabiedrību

Rīgas Rātsnama sēžu zālē 2013.gada 19.novembrī notika sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme par sabiedrību Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Rīgas attīstības programmā. Šis bija viens no sabiedrības līdzdalības plānotajiem pasākumiem, kura laikā tika prezentēti Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas no 2014. līdz 2020.gadam projekta stratēģiskie izaicinājumi un rīcības virzieni.

Prezentācija

Sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme pilsētvides jomā

Šī gada 14.novembrī notika Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projekta un Rīgas attīstības programmas 2014. - 2020.gadam projekta Publiskās apspriešanas ietvaros rīkotā 3.tematiskā sanāksme par pilsētvides jautājumiem - transports, mājoklis, degradētās teritorijas, peldvietas, kultūra u.c.

Prezentācija

Sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme par vides jomu

Rātsnama sēžu zālē 2013.gada 11.novembrī norisinājās sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta, Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projekta un minēto dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Prezentācijas:

Rīdzinieki aicināti sniegt savu viedokli un priekšlikumus par izstrādāto Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments no šī gada 24.oktobra līdz 5.decembrim aicina visus interesentus izteikt savas atsauksmes un priekšlikumus par publiskai apspriešanai nodotiem attīstības plānošanas dokumentiem: Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projektu un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projektu, kā arī par abu minēto dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

RD Pilsētas attīstības departamentā prakses nedēļas ietvaros viesojās LU ĢZZF Telpiskās plānošanas maģistra studiju programmas studentu grupa.

Šī gada 11. oktobrī  RD Pilsētas attīstības departamentā prakses nedēļas ietvaros viesojās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (LU ĢZZF) Telpiskās plānošanas maģistra studiju programmas studentu grupa. Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sniedza priekšlasījumus par  Rīgas stratēģisko dokumentu izstrādi, dalību starptautiskajos projektos un Spīķeru kvartāla revitalizācijas projektu.

Prezentācija: