Pārlekt uz galveno saturu

Reģistrs

Institūciju vadības dokumenti
Nosaukums Kategorija Stratēģijas mērķis Dokuments
Rīgas valstspilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019.–2024. gadam īstenošanas rīcības plāns 2022.–2024. gadam Iedzīvotāji
Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2017. – 2022.gadam Vide RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. - 2023.gadam Pilsētvide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Sabiedrības integrācijas programmas īstenošanas Rīcības plāns 2012-2014 Pilsētas pārvaldība RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas Pieminekļu aģentūra" darbības stratēģija 2014-2016 Pilsētas pārvaldība RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016-2020 Pilsētas pārvaldība RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2011-2015 Pilsētas pārvaldība RV15 Laba vides kvalitāte
SIA “Rīgas meži” korporatīvā stratēģija 2015-2020 Pilsētas pārvaldība RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” Darbības stratēģija 2014-2016 Pilsētas pārvaldība RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” Darbības stratēģija 2009-2013 Pilsētas pārvaldība RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā Pilsētas pārvaldība RV15 Laba vides kvalitāte
Integrācijas programmas īstenošanas rīcības plāns 2012--2014 Pilsētas pārvaldība RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
Rīgas brīvostas Attīstības programma 2009-2018 Pilsētas pārvaldība RV17 Augoša daudzprofilu osta
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” darbības stratēģija 2016.-2018.gadam Pilsētas pārvaldība RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” darbības stratēģija 2012.-2015.gadam Pilsētas pārvaldība RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis