Pārlekt uz galveno saturu

Reģistrs

Institūciju vadības dokumenti
Title Kategorija Stratēģijas mērķis Dokuments
Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2017. – 2022.gadam Vide RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. - 2023.gadam Pilsētvide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Sabiedrības integrācijas programmas īstenošanas Rīcības plāns 2012-2014 Pilsētas pārvaldība RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas Pieminekļu aģentūra" darbības stratēģija 2014-2016 Pilsētas pārvaldība RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016-2020 Pilsētas pārvaldība RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2011-2015 Pilsētas pārvaldība RV15 Laba vides kvalitāte
SIA “Rīgas meži” korporatīvā stratēģija 2015-2020 Pilsētas pārvaldība RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” Darbības stratēģija 2014-2016 Pilsētas pārvaldība RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” Darbības stratēģija 2009-2013 Pilsētas pārvaldība RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā Pilsētas pārvaldība RV15 Laba vides kvalitāte
Integrācijas programmas īstenošanas rīcības plāns 2012--2014 Pilsētas pārvaldība RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
Rīgas brīvostas Attīstības programma 2009-2018 Pilsētas pārvaldība RV17 Augoša daudzprofilu osta
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” darbības stratēģija 2016.-2018.gadam Pilsētas pārvaldība RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” darbības stratēģija 2012.-2015.gadam Pilsētas pārvaldība RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Rīgas brīvostas Rīcības plāns 2016.-2018.gadam Pilsētas pārvaldība RV17 Augoša daudzprofilu osta